Disclaimer

Datum: 21 juli 2023

Gitaarschool Rockology besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling content op haar website. Bij het bezoeken van onze website https://www.rockology.nl/, alle bijbehorende subpagina’s en de toegang die wordt verkregen tot alle content, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden zoals in deze disclaimer beschreven, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. Aan de informatie op deze website kunnen door gebruikers/bezoekers op geen enkele manier rechten worden ontleend. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid

Rockology draagt er uiterste zorg voor om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verschaffen  maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. Rockology kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortkomen uit onvolledige of onjuiste informatie op deze website of van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de informatie op de website o.a. ten gevolge externe factoren zoals storing bij de hostingprovider.

Indien informatie afkomstig is van externe bronnen dan zullen wij dit nadrukkelijk vermelden.
Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Gebruik van de diensten

In sommige gevallen zal de gebruiker op deze website links, waaronder affiliate links, kunnen aantreffen naar producten die door derde partijen worden aangeboden. Wij plaatsen alleen links naar producten, diensten of bedrijven waar wij volledig achterstaan. Rockology kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortkomen uit het klikken op affiliate links en/of het aangaan van een koopovereenkomst met onze affiliatepartners.

Privacy en persoonsgegevens

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat die berichten door Rockology worden bewaard. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Wanneer u zich als gebruiker aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen plannen dan wel goed uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en wij zullen uw persoonlijke gegevens met uiterste zorg beheren. Voor informatie over de manier waarop Rockology met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u de Privacy Statement op deze website inzien die voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waarbij inbegrepen zijn teksten, fotomateriaal, afbeeldingen, grafisch materiaal, video’s, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Rockology worden verveelvoudigd, gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer, telefoon of tablet en/of het printen van een enkele fysieke kopie ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

De auteursrechten van materiaal van derden op deze website, zoals fotografisch materiaal en video’s, dienen eveneens gerespecteerd te worden.

Links

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan Rockology.nl. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en/of ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites is op eigen risico; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Proefles

Wil je je eerst oriënteren op het gitaarspelen, dan biedt Rockology de mogelijkheid aan voor het volgen van een proefles welke niet tot verdere verplichtingen leidt. De kosten voor een proefles, zoals vermeld op de pagina “Tarieven”, dienen voorafgaand aan de geplande proefles per bankoverschrijving te worden voldaan. Per persoon kan 1 proefles gevolgd worden (bij duo/triolessen betreft dit 1 gezamenlijke proefles).

Facebook
Call Now Button